AK
AUTOŠKOLA

CENÍK

Skupina "B"

Základní cena výuky a výcviku 9 100 Kč
Cena pro studenty 8 600 Kč
Cena pro studenty SŠT Zelený pruh 8 100 Kč
Doplňující výcvik (vyučovací hodina 45 min.) 350 Kč

Kondiční jízdy

Vyučovací hodina kondičních jízd (45 min.) 400 Kč
Příprava žadatele ke složení zkoušky před vrácením ŘP 4 000Kč
(Přezkoušení z odborné způsobilosti)

Opravné zkoušky

Pravidla provozu (test) 800 Kč
Praktická jízda 500 Kč

Platba na splátky

Nabízíme možnost platit i ve dvou splátkách:
• první při zahájení kurzu
• druhou v polovině výcviku

Zkouška z odborné způsobilosti

Ze zákona vyplývající poplatky za:
• První závěrečná zkouška 700Kč
Opravné zkoušky:
• PPPK (test) 100 Kč
• PJ (jízda) 400 Kč
Tyto poplatky uchazeči platí
Magistrátu hl. m. Prahy.

Storno poplatek

Za předčasné ukončení výuky a výcviku 1 500 Kč

AK Autoškola

Najdete nás na adrese:
Zelený pruh 1294/50
Praha 4 - 147 00
Telefon: 244 007 405
E-mail: ak.autoskola@email.cz

Úřední hodiny:

Po - Pá: 9:30 – 10:00
Út a Čt : 18:00 – 19:30

Nebo individuálně dle telefonické domluvy